Logo

ΕΠΟΠΤΕΙΑ

Πολιτισμός

μόρφωση

κοινωνία

Στοχασμός - 15 Οκτωβρίου 2018 09:10 πμ

Νίκος Ηλιάδης, Η τεχνολογία ως απαραίτητο στοιχείο της Γενικής Εκπαίδευσης για όλουςΣτην εποχή μας από ειδικούς στην σχεδίαση εκπαιδευτικών προγραμμάτων, γίνεται μια ιδιαίτερα έντονη προσπάθεια για την προσαρμογή τους στις ανάγκες της ζωής. Έτσι το σχολείο θα αποτελεί ένα μέσο προετοιμασίας των μαθητών για την πραγματική ζωή, δίνοντάς τους γνώσεις και δεξιότητες με ουσιαστικό αντίκρισμα.

Το τμήμα πολιτιστικής συνεργασίας του Συμβουλίου της Ευρώπης ορίζει την προετοιμασία των μαθητών από το σχολείο για την πραγματική ζωή ως:

• Προετοιμασία για ανάπτυξη του κάθε μαθητή ως ξεχωριστή προσωπικότητα, με διαφορετικό δυναμικό και χαρίσματα.
• Προετοιμασία για τη ζωή σε μια Δημοκρατική κοινωνία.
• Προετοιμασία για το χώρο της εργασίας.
• Προετοιμασία για πολιτιστική ανάπτυξη και δραστηριότητες
• Ανάπτυξη γνώσεων και ικανοτήτων που να κάνουν δυνατή τη συνεχή εκπαίδευση του ατόμου σε όλη τη διάρκεια της ζωής του.

Γενικά θεωρείται ότι η ζωή στο χώρο της εργασίας, η κοινωνική ζωή και η προσωπική ζωή, είναι στοιχεία που δύσκολα μπορεί κανείς να τα ξεχωρίσει το ένα από το άλλο.

Η προετοιμασία για τη ζωή στη σύγχρονη εποχή σε ανεπτυγμένες χώρες, αναφέρεται στην προετοιμασία ατόμων για κοινωνίες, που κύριο χαρακτηριστικό τους είναι η τεχνολογία και η βιομηχανία.

Τεχνολογία είναι η δημιουργία ενός τεχνητού περιβάλλοντος σύμφωνα με τις γνώσεις, τις ικανότητες και τα εργαλεία, τα μηχανήματα και τον γενικότερο εξοπλισμό που επινοεί ο άνθρωπος, προκειμένου να βελτιώσει τη ζωή του.

Η επιστήμη μελετά και ερευνά αυτά που είναι δεδομένα και υπάρχουν ανεξάρτητα από τον άνθρωπο. Η τεχνολογία χρησιμοποιεί επιστημονικές γνώσεις αλλά αναφέρεται σε αυτά που θέλουμε να υπάρχουν και σε αυτά που μας εξυπηρετούν.

Μια έρευνα του Πανεπιστημίου του Yale που περιλαμβάνει την εξέταση αρκετών εκατοντάδων κοινωνιών από όλο τον κόσμο, έχει καταλήξει σε πολιτιστικά στοιχεία που είναι δυνατόν να βρεθούν σε κάθε κοινωνία αλλά με διαφορετική μορφή, ανάλογα με το επίπεδο της τεχνολογικής ανάπτυξης, όπως : Επικοινωνία, εκμετάλλευση πλουτοπαραγωγικών πόρων, μεταφορές, εργαλεία και σκεύη, ενέργεια, κατοικία, τροφή, σύστημα μετρήσεων, διαδικασίες μάθησης, ιδιοκτησία, ρουχισμός, διαδικασίες παραγωγής, εργασία, οικονομική διάρθρωση, ανταγωνισμός, τέχνη, κοινωνική οργάνωση κλπ. Όλα τα πολιτιστικά αυτά στοιχεία επηρεάζονται καθοριστικά από την τεχνολογία, και βρίσκονται σε διαφορετικά επίπεδα ανάπτυξης ανάλογα με το επίπεδο τεχνολογικής ανάπτυξης κάθε κοινωνίας. Ακόμη και οι καλές τέχνες, η μουσική, η γλυπτική, η ζωγραφική, ο κινηματογράφος, επηρεάζονται δραματικά από την τεχνολογία.

Βιομηχανία είναι η ο φορέας εφαρμογής συντονισμένα τεχνολογικής γνώσης και χρησιμοποίησης υλικών, εξοπλισμού και ανθρώπινου δυναμικού για την παραγωγή αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών, προκειμένου να ικανοποιούνται οι ανάγκες του ανθρώπου. Όλα οι παράμετροι της παραγωγής ( Ενέργεια, τρόποι παραγωγής, υλικά, Marketing, εφοδιασμός, οργάνωση-διαχείριση, εξοπλισμός, έρευνα, ιδιοκτησία, χρηματοδότηση, μεταφορές, επικοινωνίες, ) θα πρέπει να συντονισθούν ώστε να παράγεται το καλύτερο αποτέλεσμα με το ελάχιστο δυνατό κόστος. Όλα τα επί μέρους τμήματα μιας βιομηχανίας θα πρέπει να λειτουργούν συντονισμένα, όπως όλα τα όργανα σε μια ορχήστρα, θα πρέπει δηλαδή να υπάρχει ενορχήστρωση σε μια βιομηχανία για να υπάρχει παραγωγικό αποτέλεσμα.

Οι μαθητές θα πρέπει να αναπτύξουν μια αντίληψη σχετικά με το ρόλο της τεχνολογίας και της βιομηχανίας στο σύγχρονο πολιτισμό.

Ο σύγχρονος πολίτης εκτελεί έναν ή περισσότερους από τους παρακάτω ρόλους : Είναι πολίτης που παίρνει αποφάσεις και ψηφίζει, είναι εργαζόμενος στην παραγωγή ή στις υπηρεσίες, είναι καταναλωτής που επιλέγει προϊόντα ή υπηρεσίες τα οποία και συντηρεί, χρησιμοποιεί τεχνολογία κατά τον ελεύθερο χρόνο του. Σε όλες τις περιπτώσεις χρησιμοποιεί τεχνολογία και απαιτούνται βασικές τεχνολογικές γνώσεις. Χωρίς αυτές η μεγάλη μάζα θα ακολουθεί άκριτα και χωρίς στοιχειώδεις γνώσεις την τεχνολογική ελιτ, και δημιουργούνται σύμφωνα και με κείμενα και της ΕΕ κίνδυνοι για την ίδια τη Δημοκρατία.

Για τη διδασκαλία της τεχνολογίας χρησιμοποιείται στο Ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα το πρόγραμμα Maryland Plan που μεταφέρθηκε από τον από τον Νίκο Ηλιάδη, αρχικά ως καθηγητού της ΣΕΛΕΤΕ για την εκπαίδευση εκπαιδευτικών, και κατόπιν ως συμβούλου του Π.Ι., σε όλα τα σχολεία της χώρας. Μάθημα τεχνολογίας διδάσκεται σήμερα στις Α, Β, και Γ γυμνασίου.

Το Maryland Plan αναπτύχθηκε από τον Donald Maley μια ηγετική φυσιογνωμία των Η.Π.Α. για την τεχνολογική εκπαίδευση, επιβλέποντα ( supervisor) του Νίκου Ηλιάδη για το διδακτορικό του. Σύμφωνα με το πρόγραμμα ό κάθε μαθητής δεν διδάσκεται ισοπεδωτικά σελίδα-σελίδα συγκεκριμένη ύλη για όλους και για χρόνια την ίδια όπως στα παραδοσιακά μαθήματα, αλλά εμπλεκόμενος στις σχεδιασμένες δραστηριότητες, έχει τη δυνατότητα να μάθει και να αναπτυχθεί στο μέγιστο δυνατό βαθμό σύμφωνα με τα ιδιαίτερα χαρίσματα, ενδιαφέροντα αλλά και το ιδιαίτερο δυναμικό του, που είναι διαφορετικό για τον καθένα, αξιοποιώντας όλες τις πιθανές πηγές πληροφόρησης του τεχνολογικού του περιβάλλοντος. Οι μαθητές με συγκεκριμένες διαδικασίες επιλέγουν στην Α τάξη διαφορετικά τεχνολογικά θέματα σύμφωνα με τα ενδιαφέροντά τους και το δυναμικό τους, τα οποία θα μελετήσουν και θα κατασκευάσουν στο σχολικό εργαστήριο από τις ενότητες εργαλεία και μηχανές, ενέργεια και ισχύς, μεταφορές και επικοινωνίες. Ορισμένα από τα κριτήρια που θα πρέπει να ικανοποιούν τα θέματα που θα προτείνουν οι μαθητές για μελέτη είναι να απαιτούν τη μέγιστη δυνατή χρήση εργαλείων και υλικών και τη μέγιστη δυνατή αξιοποίηση πηγών πληροφόρησης.


Χρήστος Νάσιος, Έκαρτ και Ζεν : Απόσπαση και κένωση
Κατηγορία: Στοχασμός

Ἕνα σημεῖο στό ὁποῖο ἑστίασαν τό ἐνδιαφέρον τους τόσο οἱ σύγχρονοι φιλόσοφοι τοῦ Ζέν ὅσο καί οἱ δυτικοί ἐρευνητές ἀφορᾶ τίς ὁμοιότητες ἀνάμεσα στή διδασκαλία...


Α. Παπανδρόπουλος, Πού είναι σήμερα οι ελίτ;
Κατηγορία: Στοχασμός
Α. Παπανδρόπουλος, Πού είναι σήμερα οι ελίτ;

Όταν ο Κάρολος Μαρξ, στο Β’ Συνέδριο της Λίγκας των Κομμουνιστών, στις 27 Νοεμβρίου 1847, στο Λονδίνο, αναφερόταν στην «πάλη των τάξεων» και στην εικαζόμενη...


Δημήτρης Λαμπρέλλης, Η πρόσληψη του Νίτσε στην Ελλάδα
Κατηγορία: Στοχασμός
Δημήτρης Λαμπρέλλης, Η πρόσληψη του Νίτσε στην Ελλάδα

Μικρή δοκιμή παρουσίασης και κριτικής αποτίμησής της Ι Ο Νιτσεϊσμός στην Ελλάδα εμφανίζεται με τα περιοδικά «Τέχνη» (1898-1899) και «Διόνυσος» (1901-1902). Τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα του...


Κωνσταντίνος Σ. Παχής, Επίνοια
Κατηγορία: Στοχασμός

Έχουμε πράγματι λόγους να φοβόμαστε ότι η επίνοια θα καταστρέψει τον άνθρωπο; Η είσοδός μας στον κόσμο της ψηφιακής τεχνικής μας απειλεί; Όταν στη δεκαετία...


Νίκος Ηλιάδης, Η τεχνολογία ως απαραίτητο στοιχείο της Γενικής Εκπαίδευσης για όλους
Κατηγορία: Στοχασμός

Στην εποχή μας από ειδικούς στην σχεδίαση εκπαιδευτικών προγραμμάτων, γίνεται μια ιδιαίτερα έντονη προσπάθεια για την προσαρμογή τους στις ανάγκες της ζωής. Έτσι το σχολείο...


Μαρία Κατσουνάκη, Είμαστε η παιδεία μας
Κατηγορία: Στοχασμός
Μαρία Κατσουνάκη, Είμαστε η παιδεία μας

Γιατί άραγε ενώ εδώ και δεκαετίες, δεκάδες χιλιάδες νέοι συμμετέχουν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, σπουδάζουν και αποφοιτούν, το πολιτιστικό και μορφωτικό επίπεδο...