Logo

ΕΠΟΠΤΕΙΑ

Πολιτισμός

μόρφωση

κοινωνία

Στοχασμός - 15 Οκτωβρίου 2018 09:10 πμ

Νίκος Ηλιάδης, Η τεχνολογία ως απαραίτητο στοιχείο της Γενικής Εκπαίδευσης για όλουςΈκθεση κατασκευών Α Γυμνασίου στο 2ο Γυμνάσιο Κομοτηνής

Οι μαθητές στη Β Γυμνασίου οργανώνουν επιχειρήσεις / βιομηχανίες της επιλογής τους, αναλαμβάνουν ρόλους παράλληλους με την πραγματικότητα

(Γενικός Δ/τής, Δ/τής παραγωγής, Δ/τής οικονομικών, Δ/τής μάρκετιγκ, Δ/τής Δημοσίων σχέσεων, Δ/τής ερευνών, Δ/τής προμηθειών, Δ/τής ποιοτικού ελέγχου, Δ/τής προσωπικού, Δ/τής εκπαίδευσης, Δ/τής ασφαλείας, Δ/τής Σχεδίασης προϊόντων κλπ)

γράφουν εργασία για το ρόλο τους στη συγκεκριμένη επιχείρηση που επέλεξαν αξιοποιώντας όλες τις πιθανές πηγές πληροφόρησης, κατασκευάζουν μακέτα που απεικονίζει όλη τη λειτουργία της επιχείρησης ενσωματώνοντας μηχανισμούς και ασχολούμενοι με όλους τους τομείς της σύγχρονης τεχνολογίας κλπ. Στοχεύεται οι μαθητές να αναπτύξουν ικανότητα για επίλυση προβλημάτων σχετικά με την παραγωγική διαδικασία, για σχεδίαση βιομηχανικών προϊόντων και αξιολόγηση εναλλακτικών μεθόδων παραγωγής, για εφαρμογή γνώσεων σε πρακτικές καταστάσεις που έχουν σχέση με την παραγωγή, για ανάπτυξη ικανοτήτων επιχειρηματικότητας, ανταγωνιστικότητας και παραγωγικότητας, που είναι κρίσιμες και βασικές ικανότητες, στο σύγχρονο διεθνοποιημένο περιβάλλον της οικονομίας της γνώσης.

Έκθεση κατασκευών Β Γυμνασίου (ομοιώματα βιομηχανιών) Γυμνάσιο Νέας Κυδωνίας

Στη Γ Γυμνασίου οι μαθητές πραγματοποιούν έρευνες της επιλογής τους εξοικειωνόμενοι με τη διαδικασία της έρευνας για δημιουργία προστιθέμενης αξίας σε προϊόντα και υπηρεσίες.

Παράδειγμα από ερευνητικές εργασίες στη Γ Γυμνασίου στο Γυμνάσιο Ρέντη για εξοικείωση των μαθητών με την ερευνητική εργασία και τη δημιουργία προστιθέμενης αξίας σε προϊόντα και υπηρεσίες .

Σε όλες αυτές τις δραστηριότητες είναι ελεύθεροι να χρησιμοποιήσουν κάθε είδους πηγή πληροφόρησης (συζητήσεις με ειδικούς, επισκέψεις στο χώρο της εργασίας, βιβλιοθήκες, κάθε είδους βιβλία κλπ.) Ο ρόλος του καθηγητή είναι ιδιαίτερα δύσκολος διότι θα πρέπει να μπορεί να παρακολουθεί κάθε μαθητή στις επιλογές του και τις έρευνές του, και δεν διδάσκει την ίδια συγκεκριμένη ύλη κάθε χρόνο. Επίσης, υπό την έννοια αυτή οι ψηφιακές βιβλιοθήκες συνδεόμενες μεταξύ τους σε όλο τον κόσμο είναι ένα χρήσιμο εργαλείο για τους μαθητές που θα ερευνούν για επίλυση τεχνολογικών προβλημάτων.

(Το WorldCat στις παρακάτω ιστοσελίδες είναι ένας κατάλογος ένωσης βιβλιοθηκών που αναλύει τις συλλογές 72.000 βιβλιοθηκών σε 170 χώρες και περιοχές)

https://www.worldcat.org/
https://en.wikipedia.org/wiki/WorldCat
https://en.wikipedia.org/wiki/Category:Scholarly_databases,
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_academic_databases_and_search_engines

Στη σύγχρονη εποχή απαιτείται τεχνολογική εκπαίδευση για όλους, είναι απαραίτητο τμήμα της γενικής εκπαίδευσης, και απαιτείται να επεκταθεί από τη νηπιακή ηλικία σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες Δημοτικό-Γυμνάσιο- Λύκειο, και στις 12 τάξεις του σχολείου. Ο σύγχρονος αναλφάβητος θα είναι ο τεχνολογικά αναλφάβητος, που θα είναι ξένος με την κοινωνία στην οποία ζει και για την οποία θα πρέπει να μπορεί να πάρει αποφάσεις. Στη σημερινή πολύπλοκη τεχνολογική κοινωνία δεν μπορούν να ληφθούν αποφάσεις κατά τρόπο τυχαίο από ανεκπαίδευτους, που άκριτα θα ακολουθούν αποφάσεις άλλων.

Ο Διεθνής οργανισμός για την τεχνολογική εκπαίδευση ( International Technology Engineering Association https://www.iteea.org/ ) έχει αναπτύξει εκπαιδευτικές προδιαγραφές για όλες τις 12 τάξεις από το Δημοτικό μέχρι το τέλος του Λυκείου, σε συνδυασμό με οικονομικά στοιχεία για την εξοικείωση των μαθητών με τη λειτουργία του σύγχρονου παραγωγικού συστήματος της μεταβιομηχανικής εποχής. Οι προδιαγραφές μπορούν να αναζητηθούν στην ιστοσελίδα :

http://www.iteea.org/TAA/Publications/TAA_Publications.html,

Η τεχνολογική εκπαίδευση στη χώρα μας δεν έχει αναπτυχθεί όπως στον ανεπτυγμένο Δυτικό κόσμο παρά το γεγονός ότι έχει εισαχθεί για 25 τουλάχιστον χρόνια από τον Νίκο Ηλιάδη σε όλα τα Γυμνάσια (1993) και Λύκεια (1998) της χώρας ( περίπου 450.000 μαθητές κάθε χρόνο εμπλέκονται στις προβλεπόμενες διαδικασίες / δραστηριότητες του Maryland Plan από το 1993 ), ενώ ως στοιχειώδες αρχικό πρόγραμμα εκπαίδευσης καθηγητών στη ΣΕΛΕΤΕ από το 1979. Βασικό πρόβλημα παραμένει στο θεωρητικού προσανατολισμού εκπαιδευτικό μας σύστημα η μη ύπαρξη κατάλληλης Πανεπιστημιακής σχολής/ σχολών που θα εκπαιδεύει καθηγητές ( που θα μπορούσαν εύκολα να απασχοληθούν και σε μια ανεπτυγμένη αγορά εργασίας ) και θα υποστηρίζει το αντικείμενο όπως τα άλλα εκπαιδευτικά αντικείμενα στο σχολείο (Μαθηματικά, φιλολογικά, οικοκυρικά κλπ.), και όπως συμβαίνει στις Η.Π.Α.

Χαρακτηριστικό είναι ότι η εισαγωγή του Maryland Plan στο Ελληνικό Εκπαιδευτικό σύστημα δεν είναι ευρύτερα γνωστή. Στη δημοσίευση στο περιοδικό της διεθνούς ένωσης για την τεχνολογική εκπαίδευση που διοχετεύεται σε όλα τα πανεπιστήμια με τμήμα τεχνολογικής εκπαίδευσης στις ΗΠΑ και στα σχολεία, καθώς και σε όλες τις χώρες που η ένωση έχει παραρτήματα, αναλύεται η μεταφορά και η εισαγωγή του Maryland Plan στην Ελλάδα, αλλά στη χώρα μας ελάχιστοι γνωρίζουν το πως και γιατί διδάσκεται το σχολικό αυτό αντικείμενο σε μισό εκατομμύριο μαθητές κάθε χρόνο στη χώρα.


Χρήστος Νάσιος, Έκαρτ και Ζεν : Απόσπαση και κένωση
Κατηγορία: Στοχασμός

Ἕνα σημεῖο στό ὁποῖο ἑστίασαν τό ἐνδιαφέρον τους τόσο οἱ σύγχρονοι φιλόσοφοι τοῦ Ζέν ὅσο καί οἱ δυτικοί ἐρευνητές ἀφορᾶ τίς ὁμοιότητες ἀνάμεσα στή διδασκαλία...


Α. Παπανδρόπουλος, Πού είναι σήμερα οι ελίτ;
Κατηγορία: Στοχασμός
Α. Παπανδρόπουλος, Πού είναι σήμερα οι ελίτ;

Όταν ο Κάρολος Μαρξ, στο Β’ Συνέδριο της Λίγκας των Κομμουνιστών, στις 27 Νοεμβρίου 1847, στο Λονδίνο, αναφερόταν στην «πάλη των τάξεων» και στην εικαζόμενη...


Δημήτρης Λαμπρέλλης, Η πρόσληψη του Νίτσε στην Ελλάδα
Κατηγορία: Στοχασμός
Δημήτρης Λαμπρέλλης, Η πρόσληψη του Νίτσε στην Ελλάδα

Μικρή δοκιμή παρουσίασης και κριτικής αποτίμησής της Ι Ο Νιτσεϊσμός στην Ελλάδα εμφανίζεται με τα περιοδικά «Τέχνη» (1898-1899) και «Διόνυσος» (1901-1902). Τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα του...


Κωνσταντίνος Σ. Παχής, Επίνοια
Κατηγορία: Στοχασμός

Έχουμε πράγματι λόγους να φοβόμαστε ότι η επίνοια θα καταστρέψει τον άνθρωπο; Η είσοδός μας στον κόσμο της ψηφιακής τεχνικής μας απειλεί; Όταν στη δεκαετία...


Νίκος Ηλιάδης, Η τεχνολογία ως απαραίτητο στοιχείο της Γενικής Εκπαίδευσης για όλους
Κατηγορία: Στοχασμός

Έκθεση κατασκευών Α Γυμνασίου στο 2ο Γυμνάσιο Κομοτηνής Οι μαθητές στη Β Γυμνασίου οργανώνουν επιχειρήσεις / βιομηχανίες της επιλογής τους, αναλαμβάνουν ρόλους παράλληλους με την...


Μαρία Κατσουνάκη, Είμαστε η παιδεία μας
Κατηγορία: Στοχασμός
Μαρία Κατσουνάκη, Είμαστε η παιδεία μας

Γιατί άραγε ενώ εδώ και δεκαετίες, δεκάδες χιλιάδες νέοι συμμετέχουν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, σπουδάζουν και αποφοιτούν, το πολιτιστικό και μορφωτικό επίπεδο...