Logo

ΕΠΟΠΤΕΙΑ

Πολιτισμός

μόρφωση

κοινωνία


Αθανάσιος Χ. Παπανδρόπουλος, Οι περιβαλλοντικές πρωτοβουλίες του ΣΕΒΤΗ «Βιώσιμη Διαχείριση των Στερεών Αποβλήτων» ήταν το αντικείμενο του διεθνούς συνεδρίου που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα από 21 έως 24 Ιουνίου 2017, στο οποίο σημαντικοί ομιλητές με διεθνή εμπειρία ανέλυσαν ένα θέμα που όλο και περισσότερο θα παίζει καθοριστικό ρόλο στην βιομηχανική δραστηριότητα. Ας σημειωθεί ότι το συνέδριο πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία του Εθνικού Μετσοβείου Πολυτεχνείου και με την στήριξη του ΣΕΒΤ και άλλων επιχειρήσεων και οργανισμών, όπως το Ελληνικό Κέντρο Περιβάλλοντος ΑΕ, κ.α.

Σκοπός του συνεδρίου ήταν να εστιάσει στα θέματα διαχείρισης αποβλήτων με έμφαση στην ανάπτυξη και εφαρμογή αποτελεσματικών πρακτικών και σύγχρονων τεχνολογιών. Επίσης, στο πλαίσιο της εκδήλωσης αυτής, δόθηκε η ευκαιρία συνάντησης εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης, δημόσιων και ιδιωτικών φορέων, μελών του ακαδημαϊκού και ερευνητικού χώρου σε διεθνές επίπεδο που ασχολούνται με το αντικείμενο, ώστε να προταθούν και να αναδειχθούν δυνατότητες και ευκαιρίες για την ενίσχυση της κυκλικής οικονομίας και της εξοικονόμησης πόρων.

Όπως υπογράμμισε η επικεφαλής του συνεδρίου καθηγήτρια του ΕΜΠ κυρία Μαρία Λοϊζίδου, «η εξέλιξη των στερεών αποβλήτων αποτελεί κύρια απειλή στην κοινωνία και στο περιβάλλον και στο ίδιο χρονικό διάστημα μπορεί να είναι χρήσιμη σαν στρατηγικός ανανεώσιμος πόρος. Η συνολική παραγόμενη ποσότητα, από το 2014 που ήταν 1,5 δισεκατομμύρια τόνοι, αυξάνει σε 2,3 δισεκατομμύρια τόνους μέχρι το τέλος του 2025. Η έξυπνη διαχείριση αποβλήτων βοηθάει έτσι να μειωθεί το συνολικό κόστος συλλογής-μεταφοράς των αποβλήτων μέχρι και στο 50%». Με άλλα λόγια, πρόκειται για μία νέα πρακτική που προσφέρει σημαντικές οικονομίες κλίμακος στην παραγωγή, αλλά και λύσεις σε προβλήματα που σχετίζονται με την ρύπανση του περιβάλλοντος, την κλιματική αλλαγή, την δημόσια υγεία και βέβαια με την βιωσιμότητα των πόλεων.

Στο συνέδριο τονίστηκε επίσης από ομιλητές όπως οι Αντώνης Μαυρόπουλος, Ντέηβιντ Νιούμαν και Α. Μπολτσονέλλι, ότι στα χρόνια που έρχονται το 90% των αποβλήτων θα παράγεται στην Ασία και την Αφρική, κυρίως δε στις αναδυόμενες οικονομίες της Κίνας και της Ινδίας. Πρόκειται για ένα εξόχως σοβαρό πρόβλημα, στο οποίο έρχεται να προστεθεί και ο αυξανόμενος όγκος των ηλεκτρονικών αποβλήτων. Γίνεται έτσι επιτακτική η ανάγκη της έξυπνης διαχείρισης, η οποία αποτελεί πλέον και συστατικό στοιχείο της τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης.

Υπό αυτή την έννοια, στις σύγχρονες πόλεις η έξυπνη διαχείριση αποβλήτων αποτελεί μέρος αποτελεσματικών προγραμμάτων και από την άποψη αυτή θα άξιζε τον κόπο κάποιοι δήμαρχοι στην Ελλάδα να μελετήσουν την περίπτωση της Βαρκελώνης. Οι τάσεις αυτές είναι ο λόγος για την ανάπτυξη προγραμμάτων έξυπνων πόλεων, που σκοπεύουν να βελτιώσουν την κατάσταση στις αστικές περιοχές χρησιμοποιώντας καινοτόμες τεχνολογίες. Το ΙοΤ (Internet of Things) παρέχει νέες ευκαιρίες για να κάνουν τις πόλεις εξυπνότερες, τονίστηκε στο συνέδριο –ενώ την ίδια ώρα η Αθήνα βρωμούσε από σκουπίδια…

Το αποτύπωμα του άνθρακος

Η τελευταία ημέρα του συνεδρίου ήταν αφιερωμένη στο έργο Life + Foodprint, που είναι μία σημαντική πρωτοβουλία της βιομηχανίας τροφίμων για το περιβάλλον. Όπως τόνισε ο αντιπρόεδρος του ΣΕΒΤ κ. Γ. Γιώτης, «το  έργο αυτό, λαμβάνοντας υπ’ όψιν ολόκληρη την τροφική αλυσσίδα –από την παραγωγή πρώτων υλών μέχρι τον καταναλωτή– αναπτύσσει στρατηγικές και εργαλεία που στόχο έχουν την μείωση του αποτυπώματος του άνθρακα στον κλάδο των τροφίμων».

Ας σημειωθεί ότι σε ελληνικό επίπεδο το έργο υλοποιείται από την εταιρεία ΓΙΩΤΗΣ Α.Ε., σε συνεργασία με την Μονάδα Περιβαλλοντικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του ΕΜΠ, τον ΣΕΒΤ, την Κοινοπραξία των 12 Εθνικών Συνδέσμων Τροφίμων SPES EEIG, το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, την Ένωση Περιβαλλοντολόγων και τις εταιρείες Κοντζόγλου Α.Ε., Ακτίνα Α.Ε. και Biochem-Αρβανιτίδης.

Στο σημείο αυτό αξίζει να αναφέρουμε ότι η εταιρεία ΓΙΩΤΗΣ Α.Ε. είναι μία από τις πιο καινοτόμες επιχειρήσεις του κλάδου των τροφίμων και, όπως τονίζει το στέλεχός της κ. Λ. Λαδικός, διαθέτει εκτενή πείρα στην εκτέλεση και τον συντονισμό μεγάλων και πολυεπιστημονικών ερευνητικών και τεχνολογικών έργων, σε συνεργασία με επιχειρήσεις, πανεπιστήμια και ερευνητικούς οργανισμούς από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Δεδομένης δε της υψηλού επιπέδου τεχνογνωσίας που διαθέτει, ανέλαβε τον ρόλο του συντονιστή του έργου και χρησιμοποιήθηκε ως case study για την πραγματοποίηση ενεργειακών επιθεωρήσεων στις γραμμές παραγωγής βρεφικών τροφών και σοκολάτας.

Τα δεδομένα που συλλέχτηκαν αποτέλεσαν την βάση για την ανάπτυξη ενός εργαλείου (software tool) το οποίο: α) προσδιορίζει το ενεργειακό αποτύπωμα του εκάστοτε τροφίμου και β) προτείνει παρεμβάσεις στην παραγωγική διαδικασία για την μείωση των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου. Στην συνέχεια, σε συνεργασία με το ΕΜΠ, η εταιρεία ΓΙΩΤΗΣ Α.Ε. συνέλεξε δεδομένα και από άλλες βιομηχανίες τροφίμων στην Ελλάδα και την Ιταλία και ολοκλήρωσε την λειτουργία του εργαλείου, το οποίο είναι πλέον διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του έργου (www.foodprint.gr). Όπως σημείωσε ο κ. Δ. Λαδικός, το εργαλείο αυτό είναι ελεύθερο προς χρήση και μπορεί να αξιοποιηθεί από κάθε εταιρεία παραγωγής τροφίμων που ενδιαφέρεται να μειώσει το ενεργειακό αποτύπωμα των προϊόντων της.


ΕΠΟΠΤΕΙΑ: Γιατί στα χαρακώματα και πάλι
Κατηγορία: Επιχειρήματα / ΤΕΥΧΟΣ 1 ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2017
ΕΠΟΠΤΕΙΑ: Γιατί στα χαρακώματα και πάλι

Πέρασαν  πάνω από είκοσι χρόνια σιωπής, και η Εποπτεία ξανά κυκλοφορεί. Το μηνιαίο περιοδικό που τιμήθηκε ως ένα από τα δέκα καλύτερα περιοδικά της Ευρώπης...


Κωνσταντίνος Σ. Παχής, Η Ευρώπη είναι παιδεία
Κατηγορία: Επιχειρήματα / ΤΕΥΧΟΣ 1 ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2017
Κωνσταντίνος Σ. Παχής, Η Ευρώπη είναι παιδεία

Από τα πρώτα βήματά του στην ιστορία ο Ελληνισμός κοίταζε προς τη Δύ­ση αλλά και την Ανατολή, κοίταζε προς την σημερινή Ιταλία και τη Γαλλία,...


Ο Ζισκάρ ντ΄ Εσταίν μιλάει για το μέλλον της Ευρώπης
Κατηγορία: Συνεντεύξεις / ΤΕΥΧΟΣ 1 ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2017
Ο Ζισκάρ ντ΄ Εσταίν μιλάει για το μέλλον της Ευρώπης

91 ετών σήμερα, ο Βαλερύ Ζισκάρ ντ’ Εσταίν, δεν είναι μόνο ο παλαιότερος Γάλλος πρόεδρος εν ζωή, αλλά και ένας από τους  λίγους πολιτικούς που επιζούν...


ΕΠΟΠΤΕΙΑ: Το Ισλάμ στην Ευρώπη
Κατηγορία: ΤΕΥΧΟΣ 1 ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2017
ΕΠΟΠΤΕΙΑ: Το Ισλάμ στην Ευρώπη

Στη Σώτη Τριανταφύλλου με ιδιαίτερη εκτίμηση    Είναι το ισλάμ απειλή για την Ευρώπη; Ο μουσουλμάνος Ινδός καθ. της Πολιτικής φιλοσοφίας και βουλευτής του Εργατικού...


Κορνήλιος Καστοριάδης, Οι Άραβες και η Ευρώπη
Κατηγορία: ΤΕΥΧΟΣ 1 ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2017
Κορνήλιος Καστοριάδης, Οι  Άραβες και η Ευρώπη

Οι Άραβες καταγγέλλουν συνεχώς ότι για όλα τα κακά που τους ταλαιπωρούν εξαθλίωση, έλλειψη δημοκρατίας, διακοπή της εξέλιξης του πολιτισμού τους κ.λπ. ευθύνεται η αποικιοκρατία...


Αθανάσιος Χ. Παπανδρόπουλος, Ο «μετα-Δυτικός κόσμος» και οι προκλήσεις για Ελλάδα
Κατηγορία: ΤΕΥΧΟΣ 1 ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2017
Αθανάσιος Χ. Παπανδρόπουλος, Ο «μετα-Δυτικός κόσμος» και οι προκλήσεις για Ελλάδα

Από το τέλος του 16ου έως την αρχή του 21ου αιώνα, η Δύση κυριάρχησε στην ιστορία των ανθρώπων ανακαλύπτοντας την νεωτερικότητα και εξάγοντας ανά τον...


Αθανάσιος Χ. Παπανδρόπουλος, Οι περιβαλλοντικές πρωτοβουλίες του ΣΕΒΤ
Κατηγορία: ΤΕΥΧΟΣ 1 ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2017
Αθανάσιος Χ. Παπανδρόπουλος, Οι περιβαλλοντικές πρωτοβουλίες του ΣΕΒΤ

Η «Βιώσιμη Διαχείριση των Στερεών Αποβλήτων» ήταν το αντικείμενο του διεθνούς συνεδρίου που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα από 21 έως 24 Ιουνίου 2017, στο οποίο σημαντικοί...