ΕΥΡΩΠΗ: ο νους μας στο μέλλον

ΕΠΟΠΤΕΙΑ

ΝΕΑ ΠΕΡΙΟΔΟΣ / ΤΕΥΧΟΣ 1 ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2017

https://epopteia.gr/916/τ-1-2017_-ευρωπη-ο-νους-μας-στο-μέλλον/


Sur le pont d’Avignon / On y danse, on y danse

Les jeunes filles font comme ci / On y danse, on y danse

Les garcons font comme ca / On y danse, tous en rond

Χαιρετισμός της Εποπτείας
στην Κυρία που την ίδρυσε

ΕΙΣΟΔΟΣ